Εφαρμογή εξατομικευμένων πρωτόκολλων θεραπευτικής υποστήριξης για παιδιά και γονείς.