ομαδικά θεραπευτικά προγράμματα

  • με παιδιά σχολικής ηλικίας που τραυλίζουν
  • με έφηβους που τραυλίζουν
  • με ενήλικές που τραυλιζουν