Εφαρμογή ομαδικών θεραπευτικών προγραμμάτων με παιδιά σχολικής ηλικίας, με εφήβους και με ενήλικες σε περιπτώσεις διαταραχών ροής ομιλίας.