Αξιολόγηση παιδιών σε τομείς λόγου, ομιλίας και επικοινωνίας, με έμφαση σε: Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή & Διαταραχή Πραγματολογίας.