Υπηρεσίες

Εξειδικευμένες υπηρεσίες Λογοθεραπείας

ομαδικά θεραπευτικά προγράμματα

  • με παιδιά σχολικής ηλικίας που τραυλίζουν
  • με έφηβους που τραυλίζουν
  • με ενήλικές που τραυλιζουν

Live inclusive Storytelling

ομαδικά θεραπευτικά προγράμματα για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας

Αξιολόγηση Ροής ομιλίας σε όλο το ηλικιακό εύρος.

Εφαρμογή εξατομικευμένων πρωτόκολλων θεραπευτικής υποστήριξης για παιδιά και γονείς.

Εφαρμογή εξατομικευμένων πρωτόκολλων θεραπευτικής υποστήριξης για εφήβους με διαταραχές ροής ομιλίας και διαταραχή Πραγματολογίας.

Εφαρμογή εξατομικευμένων πρωτόκολλων θεραπευτικής υποστήριξης για ενηλίκους με διαταραχές ροής ομιλίας.

Εκπαιδευτικές υπηρεσίες κυρίως μέσω της m-Learn.gr

Διαθέσιμα Projects