Υπηρεσίες

Εξειδικευμένες υπηρεσίες Λογοθεραπείας

Αξιολόγηση Ροής ομιλίας σε όλο το ηλικιακό εύρος.

Αξιολόγηση παιδιών σε τομείς λόγου, ομιλίας και επικοινωνίας, με έμφαση σε: Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή & Διαταραχή Πραγματολογίας.

Εφαρμογή εξατομικευμένων πρωτόκολλων θεραπευτικής υποστήριξης για παιδιά και γονείς.

Εφαρμογή εξατομικευμένων πρωτόκολλων θεραπευτικής υποστήριξης για εφήβους με διαταραχές ροής ομιλίας και διαταραχή Πραγματολογίας.

Εφαρμογή εξατομικευμένων πρωτόκολλων θεραπευτικής υποστήριξης για ενηλίκους με διαταραχές ροής ομιλίας.

Εφαρμογή ομαδικών θεραπευτικών προγραμμάτων με παιδιά σχολικής ηλικίας, με εφήβους και με ενήλικες σε περιπτώσεις διαταραχών ροής ομιλίας.

Θεραπευτική υποστήριξη Solution Focused γονέων ατομικά και ως ζεύγος

Εκπαιδευτικές υπηρεσίες κυρίως μέσω της m-Learn.gr

Διαθέσιμα Projects