Συνέντευξη για την Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για τον τραυλισμό