Επόπτευση κλινικής εφαρμογής Λογοθεραπείας

  • σε ομαδικό πλαίσιο
  • σε ατομικό πλαίσιο
  • mentoring ECSF