Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

Επόπτευση κλινικής εφαρμογής Λογοθεραπείας

  • σε ομαδικό πλαίσιο
  • σε ατομικό πλαίσιο
  • mentoring ECSF

Recorded Webinar: “Ο γονέας συνεργάτης στον αναπτυξιακό τραυλισμό”

μπορείτε να το βρείτε εδώ

Recorded Webinar: “Solution Focused Therapy και Λογοθεραπεία”

μπορείτε να το βρείτε εδώ