Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

Palin PCI e-book Ελληνική έκδοση

H 2η Ελληνική έκδοση του βιβλίου της μεθόδου θεραπευτικής υποστήριξης Palin Parent Child Interaction (P.C.I.) σε εκδόσεις Προσέγγιση και μετάφραση δική μου. Μπορείτε να το προμηθευτείτε  διαδικτυακά από την εταιρεία Upbility, gr ΕΔΩ

Τραυλισμός και Φυσιολογική δυσροή ομιλίας

Χαρακτηριστικά, διακριση και υποστήριξη στο σχολικό πλαίσιο

Μπορείτε να το βρείτε εδώ

Live Workshop//MiniKIDS Θεραπεία Τροποποίησης Τραυλισμού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας

Το Mini-KIDS  είναι μία άμεση θεραπευτική προσέγγιση για νεαρά παιδιά (2-6 ετών) που τραυλίζουν. Ενθαρρύνει τα παιδιά να τολμήσουν να τραυλίσουν ώστε να εκπαιδευτούν σε μία εύκολη εκδοχή τραυλισμού και να το κάνουν με αυτό-πεποίθηση. Επιπλέον, οι γονείς συμβάλουν ώστε τα παιδιά τους να αναπτύξουν μία ανθεκτική, επιδέξια στρατηγική αντιστάθμισης των συνεπειών της δυσροής.

Τι θα μάθετε;

  • Tην φιλοσοφία και την δομή του Mini-KIDS. Όλες οι τεχνικές και οι μέθοδοι θα συνοδευτούν από σχετικά videos και οι συμμετέχοντες θα εξασκηθούν σε ομάδες.
  • Θα προσεγγίσουμε τον τρόπο που αξιολογούμε περιπτώσεις τραυλισμού από την σκοπιά του Mini-KIDS και θα οργανώσουμε ανάλογα τα κατάλληλα θεραπευτικά προγράμματα.
  • Σκοπεύουμε να εμπνεύσουμε τους συμμετέχοντες ώστε να εφαρμόσουν άμεσα το Mini-KIDS  μετά την λήξη του εργαστηρίου

Μπορείτε να το βρείτε ΕΔΩ

Recorded Webinar: “Ο γονέας συνεργάτης στον αναπτυξιακό τραυλισμό”

μπορείτε να το βρείτε εδώ

Recorded Webinar: “Solution Focused Therapy και Λογοθεραπεία”

μπορείτε να το βρείτε εδώ

* συνδυάζεται με ένα μονοήμερο πρακτικό εργαστήριο (διά ζώσης)

Recorded Webinar: “Δυσροή ομιλίας και Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος”

μπορείτε να το βρείτε εδώ

“Ο Τραυλισμός στο σχολικό πλαίσιο: ένας οδηγός για εκπαιδευτικούς”

θα μπορείτε να το βρείτε εδώ

Coming soon!

Live Webinar: “Χρήση στοιχείων CBT σε θεραπευτική υποστήριξη Διαταραχών ροής ομιλίας”

θα μπορείτε να το βρείτε εδώ

Recorded Webinar: “Ο Τραυλισμός στη Σχολική Ηλικία Part 1: Θεωρία και ερευνητική υποστήριξη”

μπορείτε να το βρείτε εδώ

*συνδυάζεται με ένα τριήμερο πρακτικό Live Web-workshop (μπορείτε να το βρείτε εδώ)

Live Webinar: “Ο Τραυλισμός στη Σχολική Ηλικία Part 2: Αξιολόγηση και θεραπευτική υποστήριξη”

Μπορείτε να το βρείτε εδώ

Για την συμμετοχή θα πρέπει απαραιτήτως κάποιος να έχει ολοκληρώσει την παρακολούθηση του recorded webinar Τραυλισμός στη σχολική ηλικία  Part 1: ” Θεωρία & ερευνητική υποστήριξη” (μπορείτε να το βρείτε εδώ)